Jaap van Dissel (RIVM) staat op medische zwarte lijst

Jaap van Dissel (RIVM) staat op medische zwarte lijst

Staande naast premier Mark Rutte op door miljoenen mensen bekeken persconferenties over de coronacrisis, werd RIVM-boegbeeld Jaap van Dissel een van onze bekendste regeringsadviseurs, wiens adviezen de basis vormen van de landelijke strijd tegen corona. Uit Story-onderzoek blijkt nu dat Van Dissel niet door iederéén als autoriteit beschouwd wordt: de viroloog komt voor op een openbare medische zwarte lijst.

Als boegbeeld van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) staat Jaap van Dissel (63) al weken in de volle schijnwerpers. Op gepaste afstand naast minister-president Mark Rutte staand, luisteren doorgaans miljoenen tv-kijkers naar wat de viroloog tijdens persconferenties te vertellen heeft over de stand van zaken in de coronacrisis. Juist omdat de regering veel waarde hecht aan Van Dissels adviezen en ze praktisch altijd een op een overneemt, is het opmerkelijk dat de opperviroloog voorkomt op een medische zwarte lijst, zoals Story ontdekte.

Zwarte Lijst Artsen

Het gaat om de website Zwarte Lijst Artsen, een initiatief van belangengroep Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid Nederland (SIN-NL). ‘Deze zwarte lijst bevat alle namen van artsen, tandartsen, verpleegkundigen en psychologen die in het BIG-register opgenomen zijn met een berisping, schorsing, of doorhaling artsen, en andere personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun wettelijke en professionele zorgplicht schenden,’ vermeldt SIN-NL op de website. ‘Deze falende zorgverleners weigeren aan slachtoffers van medische fouten correcte informatie, diagnostiek en herstelbehandeling. Dit veroorzaakt de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten met veel onnodig en vermijdbaar leed,’ valt er daarnaast te lezen. 

Vetverlies

Dat Van Dissels naam voorkomt op de zwarte lijst van SIN-NL komt omdat hij in 2006 zitting nam in een tuchtcollege en in die rol betrokken was bij een zaak die was gericht tegen een interniste van Erasmus MC in Rotterdam (gegevens bekend bij Story). Volgens Zwarte Lijst Artsen was deze interniste schuldig aan de ‘ernstige verminking en schade’ van een hiv-patiënt omdat ze deze persoon vooraf niet had geïnformeerd over de bijwerkingen van zijn medicijnen, zoals ‘lipoatrofie (verlies van vet op plaats van insuline-injectie – red.) en neuropathie (zenuwbeschadiging – red.)’. Uit woede daarover spande de hiv-patiënt, P.L., een tuchtzaak tegen de interniste aan, waarna die zich voor haar werkwijze moest verantwoorden.

Tuchtzaak

Ook schreef P.L. een 38 pagina’s tellend rapport (in het bezit van Story), waarin hij zijn ongenoegen uitte over de werkwijze van het tuchtcollege... én de rol die Jaap van Dissel daarin speelde. Volgens P.L werd de interniste tijdens de tuchtzaak door Jaap nadrukkelijk de hand boven het hoofd gehouden. ‘Hij is bekend met de hiv-infectie via het ziekenhuis en het RIVM. Hij is ook bekend met de medicatie en de bijwerkingen,’ schrijft P.L. in zijn rapport, dat in 2014 werd gepubliceerd, over de rol van Van Dissel. ‘Op geen enkel punt wordt (naam interniste – red.) ondervraagd. Waarom ze, tegen de richtlijnen in, zo laat startte met de behandeling? Ook niet waarom de patiënt niet gewaarschuwd was voor stavudine (hiv-medicijn – red.) wat toch ook in de richtlijnen staat. Niets daarvan. Van Dissel vraagt enkel of zij in 2002 alle patiënten in het Erasmus MC van de stavudine had gehaald. Daarop antwoordt (naam inter-niste) ‘substantieel’. Dan was er juist gehandeld antwoordde v. Dissel.’

Verzwegen

In december 2006 oordeelde het Regionaal Medisch Tuchtcollege dat de aanklachten van P.L. ongegrond waren. P.L. was het daar niet mee eens en nam de uitspraak met name Jaap van Dissel kwalijk. ‘Hij wist ook dat er doden waren door stavudine maar houdt daarover zijn mond. Het geheel wordt verzwegen en ik zag daarin de reden waarom ik de trialgegevens niet kreeg in te zien. Hij kon (naam interniste) zo behoeden voor een sanctie. Dat het ook nog eens in het dossier stond liet hij achterwege.’

Reactie Jaap van Dissel

Story vroeg RIVM-voorzitter Jaap van Dissel om een reactie op zijn betrokkenheid bij de beschreven tuchtzaak en zijn vermelding op de zwarte lijst van SIN-NL. ‘Jaap van Dissel is lid van het Tuchtcollege regio Den Haag,’ laat Van Dissels woordvoerder Coen Berends aan Story weten. ‘Het is echter niet aan hem uitspraken van het tuchtcollege of de rechtbank toe te lichten. Hier zijn ongetwijfeld openbare stukken over te vinden waarin de antwoorden op jullie vragen staan. Verder heb ik geen idee waarom hij op de genoemde website staat. Er zijn tegenwoordig veel websites waar zijn naam genoemd wordt.’

Beeld: GettyImages

Lees het hele verhaal in Story. Dit artikel komt uit Story. Editie 18 ligt nu in de winkel of lees het artikel via Tijdschrift.nl.

Jaap van Dissel (RIVM) staat op medische zwarte lijst

Wil je op de hoogte blijven van al het royalty nieuws? Volg dan de Story Royalty Facebookpagina!Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de Story-nieuwsbrief.