CONTACT

Story.nl is de website van het tijdschrift Story en wordt uitgegeven door Sanoma Media Netherlands BV te Hoofddorp.

Redactieadres:
Capellalaan 65
2132 JL  Hoofddorp

Vragen
Heeft u vragen over de inhoud van Story of de internetsite?
Stuur dan een e-mail naar: story.nl@sanoma.com
Of bel met 088 - 556 5370

Nieuwe abonnementen
Ga naar http://abonnement.story.nl/ of bel 088 - 550 0125 (ma t/m vrij 09.00 uur – 18.00 uur).

Adreswijzigingen
Geef uw adreswijziging uiterlijk drie weken voor de verhuizing door op 088-550 0125 (ma t/m vrij 09.00 uur – 18.00 uur).

Klantenservice
Neem voor vragen over abonnementen, nabestellen van reeds verschenen nummers of andere onderwerpen contact op met 088 - 550 0125 (ma t/m vrij 09.00 uur – 18.00 uur), ga naar www.klantenservice.sanoma.nl of schrijf naar Sanoma afdeling Klantenservice, Postbus 75, 2400 AB, Alphen aan den Rijn.

Reeds verschenen nummers kunnen worden nabesteld op www.story.nl/bestel.

Tijdschrift niet ontvangen?
Bel 088 - 550 0125 (ma t/m vrijdag 09.00 -18.00 uur). Reeds verschenen nummers kunnen tot maximaal 6 weken na verschijning telefonisch worden nabesteld. Alle reeds verschenen edities kunnen worden besteld op www.story.nl/bestel.

Sales
Heeft u een vraag over adverteren in Story? Dan kunt u ons bereiken op 088- 556 77 77 of via sales.nl@sanoma.com. Kijkt u ook eens op www.sanoma.nl .

Beëindigen van het abonnement
Beëindigen van het abonnement kan tegen het einde van de eerste abonnementstermijn, door uiterlijk een maand voor verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn bij Sanoma op te zeggen. Na de eerste abonnementstermijn kan het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden beëindigd. U belt 088 - 550 0125 (ma t/m vrij 09.00 uur –18.00 uur).

More content below the advertising
More content below the advertising

Blogs