Timothy Steenbergen, bekend van Utopia, is al bijna een jaar geleden vertrokken uit het beloofde land, maar dat neemt niet weg dat hij nog altijd massaal wordt herkend. Op straat zijn de reacties vrijwel uitsluitend positief, maar op het internet kunnen deze nog weleens negatief zijn. Daar heeft de oud-Utopiaan echter een duidelijke mening over.

Article continues after the ad