Richard Groenendijk groeit op in een gezin waar humor centraal staat. En dat is maar goed ook want toen hij als klein jongetje gepest werd gebruikt hij zijn grappen om zich te wapenen. Een goede leerschool voor zijn succesvolle carriere als cabaretier. Koos ging bij hem langs.

Article continues after the ad