Niemand op kantoor wist van de seksuele intimidatie praktijken van casting-director Job Gosschalk. Tenminste, dat was de verklaring van afgelopen dinsdag. Maar donderdag klapt een aantal oud-werknemers uit de school. Meerdere mensen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik. En onder de slachtoffers zouden zich ook vrouwen bevinden.

Beeld: Peter Smulders

Article continues after the ad